read to grow

Help Mee

Financiële ondersteuning

Donateurs zijn erg belangrijk om onze activiteiten te financieren

De boeken krijgen wij doorgaans gratis, doch de organisatie, kantoorkosten, vrachtkosten, huur opslag, verwerken boeken etc. etc. kosten veel geld, zelfs ondanks dat bijna al het werk gedaan wordt door vrijwilligers. Wij zijn al onze geweldige donateurs zeer erkentelijk. Maar de activiteiten van Read to Grow nemen nog steeds in omvang toe, daarom zijn wij op zoek naar meer donateurs.

U kunt ons op diverse manieren financieel ondersteunen

De fiscus helpt daarbij mee, aangezien Read to Grow erkend is als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling), zelfs als Culturele ANBI, hetgeen voor u nog extra belastingvoordeel oplevert. U mag namelijk 1,25x (voor particulieren) of 1,5x (voor bedrijven) het gegeven bedrag aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Zie de pagina ANBI.

1. Eenmalige donatie

Iedere bijdrage is welkom, groot of klein. U kunt uw gift overmaken naar rekening NL87ABNA0624353753 ten name van Read to Grow te Handel. (BIC-code: ABNANL2A)
Wilt u andere betaalmogelijkheden, zoals Ideal, PayPal of creditcard? Dat kan via deze link>>

2. Vaste maandelijkse of jaarlijkse bijdrage

Ook dit kunt u regelen via deze link. Kies de knop 'SEPA doorlopende machtiging'. Hier kunt u kiezen uit diverse mogelijkheden.

3. Periodiek schenken met extra belastingvoordeel

De belastingdienst maakt onderscheid tussen gewone giften (zoals onder 1.) en periodieke giften. Het voordeel van periodiek schenken is dat gegarandeerd de hele gift afgetrokken mag worden van de belasting. Er geldt dan dus geen drempel (1% van uw inkomen), zoals bij een gewone gift, en ook geen maximum bedrag (10% van uw inkomen).
Om hiervoor in aanmerking te komen moet een formulier van de belastingdienst ingevuld worden, waarin de gift voor 5 jaar of meer vastgelegd wordt. Het formulier 'Overeenkomst Periodieke Gift' kan hier gedownload worden of gevraagd worden bij onze voorzitter.
Dit formulier moet door u en ons ondertekend worden. Wij zijn u graag behulpzaam bij het invullen. Bel of email onze voorzitter: tel. 0492-347212 of info@readtogrow.eu .

4. Schenken via uw testament: geen belastingheffing

Nalaten aan een ANBI heeft als voordeel dat er geen belasting wordt geheven over de nalatenschap. Uw nalatenschap aan Read to Grow komt dus geheel ten goede aan boeken voor de leesbevordering en ontwikkeling van kansarme kinderen en jongeren. Voor meer informatie zie deze pagina.

5. Steunen via uw bedrijf, fonds of stichting

Steeds meer bedrijven willen tonen dat zij maatschappelijk verantwoord ondernemen belangrijk vinden. Door Read to Grow te ondersteunen levert u een prachtige bijdrage aan een betere wereld. Ook hier biedt de Belastingdienst een aantrekkelijke korting op de vennootschapsbelasting. Omdat Read to Grow een culturele ANBI is mag de aftrek van de winst 150% bedragen. Er zijn wel grenzen, zie deze pagina.

Meestal is het zinvol om vooraf te overleggen over de vorm van uw bijdrage en de besteding daarvan. Neem daarvoor s.v.p. contact op met onze voorzitter Robert Romme, tel. 0492-347212 of email voorzitter@readtogrow.eu .